close
premieră
ultima difuzare

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI „ESCAPE ROOM GAME OF THRONES” DIN CENTRUL COMERCIAL MEGA MALL

PERIOADA CAMPANIEI: 06-28 OCTOMBRIE

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei „ESCAPE ROOM GAME OF THRONES”, este MEGA MALL BUCURESTI S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bd. Barbu Vacarescu nr 301 – 311, etaj 3, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/2353/2007, Cod Unic de Înregistrare RO 20986980, cont bancar RO16 RZBR 0000 0600 1024 4372, deschis la Raiffeisen Bank S.A., reprezentata conventional de catre Sorina-Alexandra Badoi, conform imputernicirii autentificata sub numarul 1106 din 09.11.2016 de catre SCPN – Optima Lex.

Decizia de desfasurare a campaniei conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, prin anexe la acesta, cu conditia de a anunta publicul in prealabil.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CAMPANIEI

Campania se desfasoara in centrul comercial Mega Mall, situat in Bd-ul Pierre de Coubertain, nr. 3-5, Sector 2, Bucuresti. Punctul de desfasurare si ridicare al premiilor vor fi amplasate in cadrul Mega Mall , respectiv la Biroul Informational, nivel 0.
Campania se desfasoara intre 06 octombrie 2017, ora 10:00 si 28 octombrie 2017, ora 19:00, .

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 La aceasta Campanie pot participa toate persoanele care au implinit varsta de 18 ani, rezidenti in Romania, clienti ai magazinelor centrului comercial, cu exceptia angajatilor unitatilor comerciale din Mega Mall, angajatilor organizatorului, angajatilor colaboratorilor (cu care exista relatii contractuale) precum si rudele de gradul I sau afinii (sot/sotie) tuturor celor mentionati anterior.

3.2 Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea integrala a prezentului regulament.

SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
4.1 In cadrul acestei campanii comerciale participantii au sansa sa castige unul din cele 160 de bilete de intrare la primul Escape Room Game of Thrones din Europa, disponibil in Mega Mall, la Nivelul 1, in intervalul 09 octombrie - 28 octombrie 2017, in intervalul 12:00 - 20:00.
4.1.1. Pentru a participa la Campanie, clientii cu drept de participare, conform SECTIUNII 3, trebuie sa achizitioneze in perioada 06 Octombrie 2017 (ora 10:00) – 28 Octombrie 2017 (ora 19:00), produse si/sau servicii din magazinele Centrului Comercial (conform SECTIUNII 6), cu o valoare cumulata de minimum 200 de lei pe unul sau mai multe bonuri fiscale, din aceeasi zi calendaristica.

4.2 Bonurile fiscale emise in zile calendaristice diferite nu se cumuleaza.
Bonurile fiscale pot fi folosite in Campanie exclusiv in ziua in care au fost emise de magazinele din cadrul Centrului Comercial.
Un bon fiscal emis de magazinele din cadrul Centrului Comercial, care nu a fost folosit in Campanie in ziua emiterii sale, nu mai poate fi folosit in Campanie.
Bonurile fiscale emise de magazine aflate in afara Centrului Comercial nu pot fi folosite in Campanie, sunt excluse, de asemenea, bonurile fiscale emise de unitati comerciale care desfasoara activitati de natura: schimb valutar, intermediere de plati, inclusiv utilitati, servicii bancare si de asigurari precum si jocuri de noroc si/sau tip cazino. Pot fi cumulate maxim 2 bonuri din unitati de tip cafenele, restaurante si fast food si maxim 1 bon emis de hypermarketul Carrefour.

4.3 Pentru a participa la Campanie, clientii magazinelor din cadrul Centrului Comercial vor trebui:
- sa cumpere din magazinele Centrului Comercial in perioada Campaniei, produse și servicii cumuland o valoare totala de cel putin 200 lei pentru o zi calendaristica; in situatia in care participantii la prezenta campanie, prezinta un bon fiscal mai mare sau chiar multiplu de 200 lei, acesta nu capata dreptul la mai multe bilete de acces in Escape Room-ul Game of Thrones.
- sa solicite si sa pastreze bonul/bonurile fiscale emise de magazinul/magazinele din care au facut cumparaturi;
- sa prezinte bonurile fiscale de cumparaturi si cumparaturile, pentru validare, la Biroul Informational de campanie, Nivel 0, in aceeasi zi in care au fost emise, pana la inchiderea programului centrului comercial asa cum este el afisat la intrarea in mall, cu exceptia intervalelor orare 12:00-12:30 si 19:00-19:30.
- Sa isi faca o echipa de maximum 6 persoane cu care poate intra pe baza biletului primit la Escape Room Game of Thrones, situat la Nivel 1 in Centrul Comercial Mega Mall.
- Accesul in Escape Room Game of Thrones se face numai in baza biletului primit de la Infodesk, si numai la ora rezervarii, trecuta si pe bilet.
- Biletul este valabil in perioada 09 octombrie - 28 octombrie 2017, in intervalul 12:00 – 20:00, numai cu rezervarea in prealabil la Infodesk in intervalul mai sus mentionat.
- Sa respecte durata de 40 minute a activarii
- Sa nu strice produsele puse la dispozitie la interiorul dispozitivului


4.4 Bonurile fiscale vor fi marcate corespunzator, prin stampilare sau semnare, pentru a nu mai putea fi refolosite in Campanie. Bonurile fiscale vor ramane in posesia participantilor.

4.5. Participantii (toti cei 6 membri ai echipelor formate) la campanie au dreptul la un singur bilet de acces in Escape Room Game of Thrones pe toata durata campaniei.

SECTIUNEA 5. PREMIILE SI ACORDAREA ACESTORA


5.1 Premiile oferite in aceasta campanie, in numar de 168 de bucati, sunt detaliate mai jos. Aceste premii se vor acorda pe loc. De asemenea, in situatia in care participantii la prezenta campanie, prezinta un bon fiscal mai mare sau chiar multiplu de 200 lei, acesta nu capata dreptul la mai multe premii instant.

PREMIU NUMAR PREMII
BILET ACCES ESCAPE ROOM GAME OF THRONES
09 octombrie - 28 octombrie 2017
12:00 - 20:00
160
TOTAL 160

5.2 In total, vor fi acordate 160 de bilete acces Escape Room Game of Thrones.
5.3 Premiile zilnice vor fi ridicate, din cadrul Biroului Informational de campanie (Nivel 0). Ridicarea premiului de catre castigator se va face pe baza prezentarii cartii de identitate in original si copie (care va ramane la Organizator), iar castigatorul va semna procesul verbal de predare-primire. – biletele se ridica instant, de la Info Desk (nivel 0).

5.4 Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului.

5.5 Indeplinirea obligatiilor de natura fiscala ii revine Organizatorului.

5.6 Prezenta Campanie Inceteaza la data de 28 Octombrie 2017, ora 19:00

SECTIUNEA 6. MAGAZINELE PARTICIPANTE

Pot participa la Campanie toate bonurile fiscale emise in perioda acesteia, de catre magazinele din centrul comercial Mega Mall Bucuresti. Sunt excluse bonurile fiscale emise de unitatile comerciale care desfasoara activitati de natura: schimb valutar, intermedieri de plati, inclusiv utilitati, servicii bancare si de asigurari precum si jocuri de noroc si/sau tip cazino. Pot fi cumulate maxim 2 bonuri din unitatile de tip cafenele, restaurante si fast food si maxim 1 bon emis de hypermarketul Carrefour.

SECTIUNEA 7. INFORMAREA PARTICIPANTILOR CONFORM LEGII NR. 667/2001

Regulamentul Campaniei este disponibil tiparit in mod gratuit oricarui solicitant, in baza unei cereri scrise adresate catre Mega Mall Bucuresti, cu sediul in Bd-ul Pierre de Coubertain, nr. 3-5, Sector 2, Bucuresti sau in format electronic pe www.megamallbucuresti.ro. Regulamentul poate fi consultat la biroul de informatii din incinta centrului comercial reprezentand si zona de activare a campaniei.
Participarea la prezenta Campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
Prin participarea la aceasta Campanie si completarea si semnarea formularului electronic de inscriere, participantii isi exprima consimtamantul, in mod expres si neechivoc, pentru ca orice date cu caracter personal, inclusiv imagini foto si video, precum si orice alte informatii furnizate sau cuprinse in formular, sa intre in baza de date a Organizatorului, pentru a fi prelucrate si utilizate in orice activitati si scopuri legate de marketing si publicitate.
Participantii au cunostinta de faptul ca, pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediata pe adresa Mega Mall Bucuresti - in Bd-ul Pierre de Coubertain, nr.3-5, Sector 2, Bucuresti isi pot exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi: de acces, o data pe an, la procesul de prelucrare a datelor lor personale; de interventie asupra datelor transmise; de opozitie, pentru motive intemeiate si legitime, legate de situatia lor particulara, la prelucrarea datelor si de opozitie, fara vreo justificare, la prelucrarea datelor in scop de marketing direct.
Prin completarea formularului electronic de participare la Campanie, castigatorul este de acord ca numele, datele sale de identificare si fotografia/imaginea sa, sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator in materiale tipărite, audio sau video, fara ca acesta (castigatorul) sa emita pretentii financiare Organizatorului pentru realizarea acestor operatiuni.

SECTIUNEA 8. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie Inceteaza la data de 28 Octombrie 2017, ora 19:00, acest termen putand fi prelungit pana in momentul epuizarii premiilor. De asemenea, mai poate inceta si in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Centrului Comercial, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

Campania poate inceta inainte de termen prin decizia Organizatorului, cu anuntarea, in prealabil, a publicului.

Campania poate inceta inainte de termen, in situatia epuizarii biletelor de acces in Escape Room Game of Thrones, inainte de 28 Octombrie 2017, ora 19:00.


SECTIUNEA 9. DISPOZITII FINALE

9.1 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. MEGA MALL BUCURESTI S.R.L. isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament ori de cate ori este necesar, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, prin anexe la prezentul Regulament.
9.2 Prezentul regulament este disponibil, pentru a fi consultat, oricarui client al centrului comercial Mega Mall, in mod gratuit, pe www.megamallbucuresti.ro si la Biroul Informational din incinta centrului comercial, nivelul zero.

Prezentul act a fost incheiat in trei exemplare.

MEGA MALL BUCURESTI S.R.L.

Sorina-Alexandra Badoi

03-10-2017

Dear visitor, this website uses cookies with the purpose of providing web services and functionalities which could not be provided without the use of cookies. By visiting and using this website you are giving your consent to have cookies downloaded to your browser.


You can learn more about cookies and change your cookie settings here.  Don't show it again