close
premieră
ultima difuzare

REGULAMENT OFICIAL (tragere la sorți)

Actiune de promovare a serviciului HBO GO si LOTERIA PUBLICITARA “HBO GO” 2018

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL

Art. 1.1. Organizatorul campaniei de promovare a serviciului HBO GO si a loteriei publicitare HBO GO (denumita in cele ce urmeaza "Campania") este Societatea HBO Romania S.R.L., avand sediul social în Bucureşti, str. Buzesti nr. 76-80, etaj 5, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub numărul J40/2103/20.03.1997, CUI RO RO9337019, reprezentată legal de catre Dna. Madalina Popescu, in calitate de Director General, numita in continuare “Organizator”.
Art. 1.2. Organizatorul va desfasura actiunea de promovare in cadrul evenimentului EAST EUROPEAN COMIC CON care se va desfasura in Bucuresti, in locatia Romexpo, in perioada 18-20 mai 2018 (“Evenimentul”).
Art. 1.3. Participantii sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament, denumit in continuare "Regulament".
Art. 1.4. Actiunea de promovare este o loterie publicitara si se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

SECTIUNEA 2. DURATA

Art. 2.1. Actiunea de promovare se va desfasura pe durata de desfasurare a Evenimentului.
Art. 2.2. Castigatoriul va fi desemnat prin tragere la sorti in prezenta unei comisii a Organizatorului.
Art. 2.3. Catstigatorul va fi afisat pe pagina de Facebook a Organizatorului, nu mai tarziu de data de 24 mai 2018.

SECTIUNEA 3. PARTICIPARE

Art. 3.1. La loteria publicitara poate participa orice persoana fizica care indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) are cetatenie romana;
b) are domiciliul stabil in Romania, avand BI/CI valid, emis de autoritatile din Romania;
c) are varsta minima de 18 ani, impliniti la data inceperii actiunii de promovare adica 18 mai 2018;
d) demonstreaza ca si-a activat voucherul HBO GO primit in cadrul Evenimentului, prin inregistrarea codului de voucher in aplicatia HBO GO sau pe hbogo.ro.
Art. 3.2. Prin exceptie de la prevederile de mai sus, nu pot participa la actiune angajatii Organizatorului, angajatii partenerilor Organizatorului, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/ sotia tuturor acestor persoane.
Art. 3.3. Se considera decazut din calitatea de participant persoana care prezinta Organizatorului documente si/sau date false sau asupra carora exista suspiciuni de fals/frauda.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL SI DESFASURAREA

Art. 4.1. In cadrul perioadei de desfasurare a actiunii de promovare participantii sunt invitati sa isi activeze voucherul HBO GO primit in cadrul Evenimentului din partea promoterilor HBO si sa demonstreze acest lucru Organizatorului la inscrierea in loterie:

Pasul 1: participantii primesc de la promoterii HBO din cadrul Evenimentului vouchere HBO GO

Pasul 2: participantii isi creeaza cont HBO GO si isi activeaza voucherul HBO GO prin aplicatia HBO GO sau site-ul hbogo.ro

Pasul 3: arata reprezentatului HBO prezent la standul HBO GO din cadrul Evenimentului codul de client obtinut in urma activarii voucherului care trebuie sa aiba ca data de activare una din cele 3 zile ale Evenimentului

Pasul 4: intra automat in loteria publicitara pentru castigarea premiului pus la dispozitie de Organizator, anume un telefon iPhone 8, 64 GB Space Grey. Pentru inscrierea in loterie Organizatorul va inregistra codul de client valid, numele, prenumele si numarul de telefon al participantului pentru tragerea la sorti si contactarea ulterioara in caz de castig.

Art. 4.2. Premiul loteriei publicitare va fi acordat fara nicio contraprestatie de natura financiara/oneroasa, nici directa, nici indirecta/disimulata din partea participantilor.
Art. 4.3. Participantii se pot inscrie o singura data in loteria publicitara pentru castigarea premiului pus in joc de Organizator.
Art. 4.4. Participantii nu pot opta pentru schimbarea premiului in bani.
Art. 4.5. Castigatorul va fi anuntat despre rezultatul loteriei publicitare pana la data de 24 mai 2018, pe pagina de Facebook HBO Romania, pe baza datelor furnizate de participant.

SECTIUNEA 5. PREMIUL LOTERIEI PUBLICITARE

Organizatorul va oferi prin tragere la sorti 1 premiu constand intr-un telefon marca iPhone 8, 64 GB Space Grey, in valoare de 2941,09 Lei (la care se adauga TVA).

SECTIUNEA 6. PRECIZARI CU PRIVIRE LA DESFASURAREA LOTERIEI

Art. 6.1. La actiunea de promovare a serviciului HBO GO vor putea participa toate persoanele fizice care indeplinesc conditiile prevazute in prezentul Regulament.
Art. 6.2. Castigatorul va fi ales prin tragere la sorti in prezenta unei comisii formata din reprezentanti ai Organizatorului.
Art. 6.3. Pentru premiu va fi stabilit mai intai numele castigatorului iar apoi succesiv vor fi stabilite inca 2 (doua) nume, apartinand castigatorilor de rezerva. Castigatorii de rezerva il vor putea inlocui, in ordinea stabilirii lor, pe castigatorul initial, in masura in care, indiferent de motiv, acesta nu va putea fi identificat.
Art. 6.4. Organizatorul va depune toate diligentele pentru a-l contacta pe castigatorul validat de comisie pentru a-i aduce la cunostinta rezultatul tombolei. In masura in care Organizatorul, in urma demersurilor efectuate, nu a reusit contactarea castigatorului, persoana in cauza poate la randul ei contacta Organizatorul in termen de 3 zile lucratoare de la data anuntarii oficiale a castigatorului pe pagina de Facebook a acestuia. Daca participantul declarat drept castigator in cadrul tombolei nu contacteaza Organizatorul pana la sfarsitul orelor de program (ora 18:00) din ziua de 29 mai 2018 si Organizatorul, la discretia sa, va trece la contactarea primului castigator de rezerva, urmand sa aplice aceleasi principii privind contactarea si in cazul castigatorilor de rezerva.

SECTIUNEA 7. ATRIBUIREA PREMIULUI

Art. 7.1. Castigatorul se va putea prezenta la sediul Organizatorului (Bucuresti, Strada Buzesti nr. 76-80, Cladirea Premium Point, etaj 5, sector 1 – Societatea HBO ROMANIA SRL) in vederea stabilirii detaliilor legate de atribuirea/inmanarea premiului.
Art. 7.2. In cazul in care, desi contactat si identificat de catre Organizator, participantul declarat castigator nu se prezinta pana la data de 31 mai 2018 la sediul Organizatorului (daca acesta este domiciliat in Bucuresti) sau nu trimite copia actului de identitate prin e-mail, fax sau posta (daca acesta este domiciliat in alta localitate decat Bucuresti) in vederea revendicarii premiului si a verificarii identitatii lui/ei, acesta pierde calitatea de castigator si nici nu mai poate revendica premiul castigat, urmand ca locul lui sa fie luat de catre primul castigator de rezerva al premiului respectiv, conform procedurii mentionate anterior.
Art. 7.3. In cazul in care castigatorul premiului este domiciliat in Bucuresti, formalitatile de acordare a premiului se vor face in prezenta persoanei desemnate drept castigatoare si vor avea loc la sediul Organizatorului din Bucuresti, Strada Buzesti nr. 76-80, Cladirea Premium Point, etaj 5, sector 1. Castigatorul este obligat sa prezinte actul de identitate valabil, in original, pentru a se stabili ca a implinit varsta de 18 ani pana la data de 18 mai 2018.
Art. 7.4. In cazul in care castigatorul premiului domiciliaza in alta localitate decat Bucuresti, acesta va trimite la sediul Organizatorului copia actului de identitate (scanat prin e-mail, fax sau prin posta) pentru a putea fi verificate datele de identitate pana la data de 29 mai 2018.
Art. 7.4. Daca participantul desemnat castigator al premiului nu a implinit varsta de 18 ani pana la data de 18 mai 2018, acesta va fi automat descalificat.
Art. 7.5. Orice neconcordanta aparuta intre datele lasate de participant si datele din actele de identitate atrage automat descalificarea participantului respectiv.

SECTIUNEA 8. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

In caz de castig, participantul nu poate opta pentru preschimbarea premiului in bani sau in alte produse ori servicii.

SECTIUNEA 9. OBLIGATII FISCALE

Corespunzator valorii brute a premiului, Organizatorul va calcula, va retine la sursa si va vira catre bugetul statului impozitul pe veniturile din premiu.

SECTIUNEA 10. DATELE PERSONALE

Art. 10.1. Datele personale ale participantilor NU vor fi folosite de Organizator decat cu scopul de a efectua tragerea la sorti a castigatorului (castigatorilor de rezerva) si de a putea contacta/identifica ulterior castigatorul premiului urmand ca dupa finalizarea concursului aceste date sa fie sterse din baza de date a Organizatorului.
Art. 10.2. Organizatorul se obliga sa foloseasca datele personale colectate in timpul actiunii de promovare in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
Art. 10.3. Participantul la actiunea de promovare a serviciului HBO GO, in calitate de persoana vizata, are urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la datele personale, dreptul de interventie asupra datelor personale, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
Art. 10.4. Datele personale ale participantilor vor fi folosite de Organizator in stricta conformitate cu politica de confidentialitate si cu termenii si conditiile mentionate pe site-ul www.hbogo.ro precum si cu prezentul Regulament.

SECTIUNEA 11. LITIGII

Art. 11.1. Orice reclamatie/sesizare care are legatura cu actiunea de promovare se va face in scris, urmand ca Organizatorul sa raspunda in termen de 3 (trei) zile de la data primirii reclamatiei/sesizarii.
Art. 11.2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar acestea vor fi inaintate spre solutionare instantelor judecatoresti competente de pe raza Mun. Bucuresti.

Regulamentul Oficial poate fi consultat gratuit incepand cu data de 18 mai 2018 accesand site-ul www.hbo.ro, fiind de asemenea disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, la sediul Organizatorului din Strada Buzesti nr. 76-80, etaj 5, sector 1, Bucuresti, precum si pe durata de desfasurare a Evenimentului, la standul HBO GO.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prevederile prezentului Regulament, urmand ca modificarile sa intre in vigoare la data publicarii pe site-ul www.hbo.ro sau la o data ulterioara publicarii modificarilor, data ce va fi prevazuta in mod expres.

Participarea la aceasta actiune de promovare implica acceptarea tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial, participantii fiind obligati sa respecte si sa se conformeze termenilor si conditiilor acestuia.

ACTIUNEA DE PROMOVARE A SERVICIULUI HBO GO CARE SA VA DESFASURA CONFORM PREVEDERILOR ACESTUI REGULAMENT NU CONSTITUIE UN JOC DE NOROC, NU CUPRINDE SI NICI NU FACE REFERIRI LA MIZE SI CONTRAPRESTATII DE NATURA FINANCIARA, NICI DIRECTE NICI INDIRECTE/DISIMULATE, CA ATARE NU SE SUPUNE REGULILOR SPECIFICE APLICABILE IN MATERIA JOCURILOR DE NOROC.

15-05-2018

Dear visitor, this website uses cookies with the purpose of providing web services and functionalities which could not be provided without the use of cookies. By visiting and using this website you are giving your consent to have cookies downloaded to your browser.


You can learn more about cookies and change your cookie settings here.  Don't show it again