close
premieră
ultima difuzare

REGULAMENT OFICIAL PROMOVARE SERVICIUL “HBO GO”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL

Art. 1.1. Organizatorul campaniei de promovare a serviciului HBO GO (denumita in cele ce urmeaza "Campania") este Societatea HBO Romania S.R.L., avand sediul social în Bucureşti, str. Buzesti nr. 76-80, etaj 5, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub numărul J40/2103/20.03.1997, CUI RO RO9337019, reprezentată legal de catre Dna. Madalina Popescu, in calitate de Director General, numita in continuare “Organizator”.
Art. 1.2. Organizatorul va desfasura actiunea de promovare in cadrul evenimentului EAST EUROPEAN COMIC CON 2018, eveniment care se va desfasura in Bucuresti, in locatia Romexpo, in perioada 18-20 mai 2018, denumit in continuare “Evenimentul”.
Art. 1.3. Participantii sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament, denumit in continuare "Regulament".

SECTIUNEA 2. DURATA

Art. 2.1. Actiunea de promovare se va desfasura pe durata de desfasurare a Evenimentului.

SECTIUNEA 3. PARTICIPARE

Art. 3.1. La aceasta actiune de promovare a serviciului HBO GO poate participa orice persoana fizica care indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) are cetatenie romana;
b) are domiciliul stabil in Romania, avand BI/CI valid, emis de autoritatile din Romania;
c) are varsta minima de 18 ani, impliniti la data inceperii actiunii de promovare;
d) demonstreaza Organizatorului ca are cont HBO GO valid
Art. 3.2. Prin exceptie de la prevederile de mai sus, nu pot participa la actiune angajatii Organizatorului, angajatii partenerilor Organizatorului, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/ sotia tuturor acestor persoane.
Art. 3.3. Se considera decazut din calitatea de participant persoana care prezinta Organizatorului documente false sau asupra carora exista suspiciuni de fals/frauda.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL SI DESFASURAREA

Art. 4.1. In cadrul perioadei de desfasurare a actiunii de promovare participantii sunt invitati sa demonstreze Organizatorului ca au un cont HBO GO valid (cont creat direct pe site-ul hbogo.ro sau prin intermediul unui operator de cablu). Pentru aceasta, Participantul trebuie sa arate codul de abonat HBO GO pe care acesta il detine si care se gaseste in contul HBO GO, in SETARI – Administrare – ID de client.
Art. 4.2. Toti participantii care demonstreaza ca sunt abonati valizi HBO GO vor primi un cadou din partea HBO/HBO GO in urma extragerii unui bilet din cele puse la dispozitie de Organizator.
Art. 4.3. Participantii se pot inscrie o singura data in actiunea de promovare.
Art. 4.4. Cadourile vor consta in produse promotionale HBO si HBO GO. Cadourile vor fi acordate fara nicio contraprestatie de natura financiara/oneroasa, nici directa, nici indirecta/disimulata din partea participantilor.
Art. 4.5. Participantii nu pot opta pentru schimbarea cadourilor in bani si nici pentru schimbarea cadourilor intre ele.

SECTIUNEA 5. LITIGII

Art. 5.1. Orice reclamatie/sesizare care are legatura cu actiunea de promovare se va face in scris, urmand ca Organizatorul sa raspunda in termen de 3 (trei) zile de la data primirii reclamatiei/sesizarii.
Art. 5.2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la actiune se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar acestea vor fi inaintate spre solutionare instantelor judecatoresti competente de pe raza Mun. Bucuresti.

SECTIUNEA 6. TAXE SI IMPOZITE

Art. 6.1. Avand in vedere faptul ca valoarea unitara a cadourilor NU va depasi 600 lei, nu se datoreaza, nu se calculeaza, retine sau vireaza impozitul pe veniturile obtinute de catre castigatori.

SECTIUNEA 7. DATELE PERSONALE

Art. 7.1. Datele personale ale participantilor NU vor fi folosite de Organizator. Organizatorul va folosi numai codul de client (cod alfanumeric) furnizat in urma inregistrarii participantului in platforma HBO GO si numai cu scopul de a derula tombola in cadrul Evenimentului si al Campaniei.

Regulamentul Oficial poate fi consultat gratuit incepand cu data de 18 mai 2018 accesand site-ul www.hbo.ro, fiind de asemenea disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, la sediul Organizatorului din Strada Buzesti nr. 76-80, etaj 5, sector 1, Bucuresti, precum si pe durata de desfasurare a Evenimentului, la standul HBO GO.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prevederile prezentului Regulament, urmand ca modificarile sa intre in vigoare la data publicarii pe site-ul www.hbo.ro la o data ulterioara publicarii modificarilor, data ce va fi prevazuta in mod expres.

Participarea la aceasta actiune de promovare implica acceptarea tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial, participantii fiind obligati sa respecte si sa se conformeze termenilor si conditiilor acestuia.

ACTIUNEA DE PROMOVARE A SERVICIULUI HBO GO CARE SA VA DESFASURA CONFORM PREVEDERILOR ACESTUI REGULAMENT NU CONSTITUIE UN JOC DE NOROC, NU CUPRINDE SI NICI NU FACE REFERIRI LA TRAGERI LA SORTI, LA MIZE SI CONTRAPRESTATII DE NATURA FINANCIARA, NICI DIRECTE NICI INDIRECTE/DISIMULATE, CA ATARE NU SE SUPUNE REGULILOR SPECIFICE APLICABILE IN MATERIA JOCURILOR DE NOROC.

15-05-2018

Dear visitor, this website uses cookies with the purpose of providing web services and functionalities which could not be provided without the use of cookies. By visiting and using this website you are giving your consent to have cookies downloaded to your browser.


You can learn more about cookies and change your cookie settings here.  Don't show it again