close
premieră
ultima difuzare
22635_-_254

REGULAMENT OFICIAL CONCURS HALLOWEEN

28 octombrie 2011 – 1 noiembrie 2011

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul prezentului concurs este societatea HBO ROMANIA SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Buzesti nr.62 – 64, Cascade Building, etaj 3, camera 2, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/2103/1997, C.I.F. RO9337019.
Incepand cu data de 28 octombrie 2011, HBO lansează pe pagina sa de Facebook concursul Halloween în care participantii trebuie sa intre pe pagina de Facebook a HBO si sa posteze o imagine proprie in care sunt deghizati intr-un costum inspirat din productiile HBO. Concursul va fi guvernat de regulamentul de participare fixat prin termenii si conditiile aici de fata. Participand la concursul Organizatorului, garantati ca intelegeti si sunteti de acord sa respectati acesti Termeni si Conditii precum si orice interpretare pe care HBO o va da acestor Termeni si Conditii.

II. PARTICIPANTII
Pot participa la acest concurs toate persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
- sunt persoane fizice cetateni romani
- locuiesc pe teritoriul Romaniei
- posteaza o imagine proprie pe pagina de Facebook a HBO
- sa nu fie una din persoanele indicate in cap. XIV (Interdictii de participare) ;
- accepta termenii si conditiile prezentului concurs ;

Vor avea sansa unui castig numai participantii care vor posta imagini proprii in care sunt deghizati intr-un costum inspirat din productiile HBO.

III. DURATA CONCURSULUI
In perioada 28 octombrie – 1 noiembrie 2011 pe pagina de Facebook a canalului HBO vor putea fi incarcate imagini ale participantilor deghizati in costumul ales si care sa aiba drept tema productiile HBO.
Alegerile participantilor vor fi considerate valide numai daca vor fi primite de catre Organizator in perioada 28 octombrie 2011, ora 18:00 – 1 noiembrie 2011, ora 14:00. Data de 1 noiembrie 2011, ora 14:00, reprezinta termenul maxim pana la care fotografiile trimise de participanti vor fi acceptate; imaginile postate dupa ora 14:00 nu vor fi considerate ca participante la concurs. Pentru a fi luate in calcul, toate imaginiile trebuie postate in perioada alocata concursului.
Participantii se pot inscrie in concurs pe toata perioada desfasurarii acestuia adica timp de 5 zile.
Deciziile reprezentantilor HBO vor fi finale si irevocabile legate de toate aspectele concursului.

IV. MECANISMUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
In vederea participarii la prezentul concurs participantii, persoane fizice romane, vor trebui sa acceseze mai intai pagina de Facebook a Organizatorului. Daca nu au dat deja “Like/Imi place” paginii de Facebook a canalului HBO trebuie sa dea “Like/Imi place” paginii si ulterior sa posteze o imagine proprie in care sunt deghizati intr-un costum inspirat din productiile HBO.
Termenii si Conditiile concursului sunt disponibile pe pagina de Facebook a HBO si pe site-ul HBO.

Regulamentul va ramane postat de-a lungul intregii perioade de desfasurare a concursului si va avea ca tematica sarbatoarea de Halloween.
- Castigatorii vor fi desemnati de un juriu format din reprezentatii HBO Romania.

Dupa anuntarea castigatorilor acestia vor trebui sa trimita un mail pe adresa postmaster@hbo.ro cu data nasterii si adresa completa.

V. PREMIILE CONCURSULUI
Juriul HBO va desemna trei castigatori ai concursului, fiecare dintre acestia castigand cate un telefon Nokia 2700 clasic.

Numele castigatorilor premiilor vor fi postate pe pagina de Facebook a Organizatorului concursului pe 2 noiembrie 2011.
Valoarea estimativa a premiilor este de 800 RON.

VI. PRECIZARI CU PRIVIRE LA DESFASURAREA CONCURSULUI
La acest concurs vor putea participa toate persoanele fizice care indeplinesc conditiile prevazute in cadrul titlului II „Participanti”.

La acest concurs nu se vor accepta acele imagini care:
- au continut sau caracter obscen, discriminatoriu, vulgar, cu orientare sexuala, instigator, amenintator, rasist;
- al caror continut incalca legea sau incita la incalcarea legii;
- promoveaza pornografia, rasismul, sexismul, homofobia, discriminarea etnica, sociala, rasiala, religioasa sau orice fel de discriminare;
- pot aduce prejudicii unei persoane, unei afaceri sau unei intreprinderi;
- contin publicitate sau materiale promotionale ale unor competitori directi sau indirecti ai Organizatorului;
- nu ilustreaza tema concursului.
Nota: Astfel de imagini NU vor fi considerate eligibile si deci nu vor fi luate in considerare.
Numele castigatorilor vor fi postate pe pagina de Facebook a canalului HBO dupa finalizarea concursului.
Urmatoarea etapa va fi reprezentata de trimiterea de catre castigatori a unui email cu datele de contact, numarul de telefon si cu data nasterii pe adresa postmaster@hbo.ro
Deciziile reprezentantilor HBO vor fi finale si irevocabile legate de toate aspectele concursului.
Participantii au obligatia de a transmite Organizatorului datele lor de identificare complete si corecte. Organizatorul va depune toate diligentele pentru a-i contacta pe castigatorii premiilor prin intermediul postei electronice la datele de contact astfel transmise pentru a le aduce la cunostinta rezultatele.
Vă rugăm să trimiteţi eventualele întrebări şi comentarii referitoare la concurs pe adresa:
HBO Romania, Bucuresti, Strada Buzesti nr. 62-64, Cladirea Cascade, etaj 3, camera 2, sector 1, Romania sau pe adresa de e-mail: postmaster@hbo.ro.

VII. ATRIBUIREA PREMIILOR DISTRIBUITE IN CADRUL CONCURSULUI
Pentru a intra in posesia premiilor, castigatorii domiciliati in Bucuresti se vor prezenta la sediul Organizatorului (anume Bucuresti, Strada Buzesti nr. 62-64, Cladirea Cascade, etaj 3, camera 2, sector 1 – HBO ROMANIA SRL), de luni pana vineri, intre orele 9-18, pana cel tarziu la data de 3 decembrie 2011. Castigatorii concursului care au domiciliul in Bucuresti si nu isi ridica premiile pana la data de 3 decembrie 2011 pierd calitatea de castigator, premiul castigat si dreptul la orice revendicari ale premiilor, bunurilor sau drepturilor oferite sau generate prin acest concurs. Premiile si orice alte bunuri neridicate pana la data de 3 decembrie 2011, potrivit prevederilor prezentului paragraf, raman in proprietatea si posesia deplina si exclusiva a Organizatorului, care va putea dispune de ele la libera sa alegere, inclusiv realocandu-le drept premii in cadrul acestui concurs sau a altui eveniment. Castigatorii premiilor va trebui sa aiba asupra lor un act de identitate valabil, in original.
Castigatorii premiilor domiciliati in alte localitati decat Bucuresti vor trimite un email cu data nasterii si datele de contact (adresa completa, numar de telefon) pentru a li se trimite premiile castigate. Aceste date va trebui sa fie trimise catre Organizator pana cel tarziu la data de 30.11.2011.
Organizatorul nu-si asuma nicio responsabilitate daca datele din emailul trimis nu sunt corecte si complete.
In cazul in care adresa castigatorului este scrisa gresit Organizatorul nu isi va asuma obligatia de a intreprinde verificari pentru identificarea adresei corecte unde va putea fi expediat premiul. Dispozitiile cap. VII alin 1 devin aplicabile.
In cazul in care din orice motive neimputabile Organizatorului, dar care tin de persoana castigatorului sau de datele de contact indicate de acesta, coletul expediat este rambursat catre Organizator, acesta nu mai este obligat sa retrimita coletul. Intr-o astfel de imprejurare, daca participantul castigator nu se prezinta la sediul Organizatorului pana la data de 3 decembrie 2011 pentru a ridica personal premiul, bunul va ramane in deplina posesie si proprietate a Organizatorului, dispozitiile alin 1 de mai sus devenind aplicabile.

Orice neconcordanta aparuta intre datele din actul de identitate si actele inregistrate in cadrul formularului electronic atrage automat descalificarea participantului respectiv.

VIII. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR
In caz de castig, participantii nu pot opta pentru preschimbarea premiului in bani sau in alte produse ori servicii.

IX. GARANTII
Garantia produselor oferite drept premii va fi acordata de catre producatorul, respectiv distribuitorul acestor produse, conform reglementarilor in vigoare si conform conditiilor de garantie acordate de producator sau distribuitor in mod obisnuit. In privinta garantiei ori a conformitatii premiilor cu orice standarde de calitate sau de conformitate, Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspunderi ori obligatii, orice cereri sau plangeri in legatura cu acestea urmand a fi adresate exclusiv producatorului sau distribuitorului.

X. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Organizatorul este operator de date personale, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 3328.
Avand in vedere prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale, Organizatorul isi asuma obligatia de a nu face disponibile in niciun fel datele personale ale castigatorului in cazul in care acesta isi manifesta dezacordul expres in acest sens. In conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale, Organizatorul isi asuma obligatia de a nu face disponibile in niciun fel datele personale ale participantilor fara acceptul acestora, dat in conditiile legii. Datele personale ale participantilor si ale castigatorilor vor putea fi folosite de catre Organizator numai in masura in care aceste persoane si-au exprimat in mod expres acordul lor in acest sens, in conformitate cu prevederile acestui Regulament.
Numele participantilor nu vor fi facute publice, cu exceptia numelor celor 5 castigatori.
Este obligatia Organizatorului de a colecta in baza de date in vederea extragerii toate datele personale ale castigatorilor exact asa cum acestea sunt transmise de catre castigatorii insisi prin intermediul paginii de web a Organizatorului. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator in niciun fel de introducerea gresita a datelor de catre participantii la concurs. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile prevazute de Legea 677/2001.

XI. ANGAJAMENTE SI VERIFICAREA DREPTULUI DE PARTICIPARE
Organizatorul se obliga sa faca publice pe pagina sa de web numele castigatorilor si castigurile acordate in conformitate cu legea, cu conditia ca persoanele desemnate castigatoare sa isi manifeste in mod expres acordul fata de o astfel de publicare.


XII. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi, amana sau anula concursul, sau de a modifica Termenii si Conditiile Concursului. Amendamentele si modificarile aduse termenilor si conditiilor, modificarea premiilor sau a datelor relevante vor fi disponibile din timp pe pagina de Facebook a HBO si pe www.hbo.ro.
Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere derivand din sau in legatura cu litigii de orice natura legate de informatiile cuprinse in formularele de participare in format electronic. De asemenea, Organizatorul nu va putea fi implicat in astfel de litigii.
Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere pentru eventuala calitate necorespunzatoare a premiilor, aceasta ramanand exclusiv in sarcina producatorului sau distribuitorului acestora.
Organizatorul nu este responsabil pentru pierderea unor cerereri de inscriere, daca aceasta se datorează liniilor si sistemelor telefonice si providerilor de internet, pentru cererile de inscriere primite dupa expirarea termenuuli limita ca o consecinţă a întarzierilor cauzate de serviciilor de telefonie sau internet, a intreruperilor, erorilor sau supraincarcarilor, si nici pentru cererile de inscriere pierdute, furate, gresit directionate sau intarziate din vina postei. Participarea e declarată nula daca e ilizibila, gresita, incompleta, avariata, ciuntita, modificata, falsificata, reprodusa mecanic, etc., sau, daca vine, in orice alt fel, in contradictie cu Regulamentul.

XIII. TAXE

Organizatorul nu isi asuma obligatia platii nici unei taxe si a nici unui impozit, cu exceptia acelor taxe si impozite stabilite in mod obligatoriu de lege in sarcina sa.

XIV. INTERDICTII DE PARTICIPARE
Se interzice in mod expres participarea la prezentul concurs a angajatilor si colaboratorilor Organizatorului (HBO Romania SRL), precum si a rudelor si afinilor acestora pana la gradul 4 inclusiv.

XV. DREPTURI CEDATE
Participand la concurs, cu exceptia cazurilor unde legea interzice acest lucru, fiecare participant cedează Organizatorului dreptul exclusiv de a folosi, adapta, traduce, reproduce, edita, modifica, crea opere derivate, posta, transmite, juca, arata, publica, comunica, comunica publicului, difuza, reformata, pune la dispozitie, disemina, distribui si de a exploata prin orice alte mijloace auditive si/sau vizuale (orice activitate incadrabila in termenul ‘Folosinta’) raspunsul la intrebarea-concurs, in orice media, mijloc, tehnologie sau mecanism de livrare a unui continut preexistent sau dezvoltat ulterior, in orice scop, inclusiv nelimitat în legatura cu concursul, administrarea, stabilirea castigatorilor si publicitatea facuta si în legătura cu promovarea, publicitatea si alte forme de exploatare de catre Organizator, fara alt accept din partea respectivului/respectivilor concurenti.

REGULAMENTUL OFICIAL
Acest REGULAMENT prezinta conditiile pe care participantii la campanie trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati eligibili. Inscrierea in acest concurs inseamna pentru participanti aderarea neconditionata si irevocabila la termenii acesteia.
Orice amendamente sau modificari ale Termenilor si Condiţiilor, schimbari ale premiilor sau ale unor date relevante vor fi anuntate participantului prin intermediul Site-ului.
Organizatorul isi rezerva dreptul sa descalifice si/sau sa elimine din Concurs orice jucator care a alterat, incalcat sau nu a respectat Termenii si Conditiile sau ale carui actiuni sau inactiuni sunt considerate de catre Organizator ca putand aduce prejucii, sau care pot altera sau dezonora numele, imaginea si/sau reputatia Organizatorului Concursului.

Toate inregistrarile devin proprietatea Organizatorului. Inregistrarea la concurs reprezinta consimtamantul ca numele si adresele de email ale castigatorilor sa fie folosite in scopuri promotionale.
Jucătorii vor fi de acord ca particularitati precum: nume, prenume, adresa de email, adresa postala, sex, varsta, sa fie folosite in scopuri publicitare.

Prezentul REGULAMENT este disponibil in mod gratuit pe pagina de web si pe pagina de web si pe cea de Facebook ale Organizatorului.
HBO Romania se obliga sa respecte drepturile prevazute de Legea 677/2001.
Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este Calea Buzesti, nr. 62-64, Cladirea Cascade, etaj 3, camera 2, sector 1, Bucuresti, Romania.

28-10-2011

Dear visitor, this website uses cookies with the purpose of providing web services and functionalities which could not be provided without the use of cookies. By visiting and using this website you are giving your consent to have cookies downloaded to your browser.


You can learn more about cookies and change your cookie settings here.  Don't show it again