close
premieră
ultima difuzare

Regulament Concurs KNIGHTFALL/TEMPLIERII

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul prezentului concurs este societatea HBO ROMANIA SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Buzesti nr. 76-80, cladirea Premium Point, etaj 5, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/2103/1997, C.I.F. RO9337019.

II. PARTICIPANTII
Pot participa la acest concurs toate persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
- au implinit varsta de 18 ani pana la data de 29 noiembrie 2017;
- sunt persoane fizice cetateni romani
- locuiesc pe teritoriul Romaniei
- transmit cat mai rapid prin email, la adresa office@hbo.ro (adresa detinuta de Organizator), adresa personala de email cu care sunt inregistrati in HBO GO.
Castigatori vor fi desemnati primii 40 participanti care trimit la adresa de email indicata, adresa personala de email cu care s-au inregistrat la serviciul HBO GO.

II. DURATA CONCURSULUI
Concursul se desfasoara in perioada 29 noiembrie 2017 – 2 decembrie 2017, ora 23:59, pe durata a 4 zile. In perioada 29 noiembrie 2017 – 2 decembrie 2017, ora 23:59, participantii trebuie sa trimita pe adresa de email a Organizatorului (office@hbo.ro), adresa de email cu care sunt inregistrati in HBO GO.
Concursul va fi comunicat printr-un post pe pagina de Facebook a Organizatorului - https://www.facebook.com/HBO.Romania.
Castigatorii vor fi anuntati, pe 4 decembrie, pe pagina de Facebook a Organizatorului.

IV. MECANISMUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

In vederea participarii la prezentul concurs, participantii trebuie sa transmita cat mai rapid prin email, la adresa office@hbo.ro (email ce apartine Organizatorului), adresa personala de email cu care sunt inregistrati in HBO GO.

Fiecare dintre participantii la concurs va putea transmite adresa personala cu care este inregistrat in HBO GO doar o singura data, pe adresa de email a Organizatorului office@hbo.ro. Pentru inlaturarea oricarui dubiu, persoanele care trimit mai mult de o data adresa in cadrul concursului nu vor fi validati decat o singura data, cu momentul la care au raspuns prima oara.

Organizatorul va posta pe data de 29 noiembrie 2017 pe pagina de Facebook inceputul concursului cu detaliile acestuia. Timp de 4 zile, participantii vor trebui sa trimita cat mai rapid prin email, la adresa office@hbo.ro (adresa detinuta de Organizator), adresa personala de email cu care sunt inregistrati in HBO GO. Primii 40 de participanti care trimit adresa valida de email cu care sunt inregistrati in HBO GO vor fi declarati automat castigatori, in functie de viteza cu care au trimis email-ul.

Cei 40 de castigatori vor fi anuntati pe data de 4 decembrie 2017. Acestia vor fi anuntati pe pagina de Facebook a Organizatorului, dar si printr-un email cu detaliile premiului castigat.

V. PREMIILE CONCURSULUI
Participantii vor castiga cate o invitatie de 2 persoane la Evenimentul de vizionare in exclusivitare a primelor 2 episoade din serialul Knightfall/Templierii, sezonul 1, din 6 noiembrie 2017 (”Evenimentul”).
Premiul nu are valoare comerciala.
In cazul in care castigatorii sunt din provincie, Organizatorul nu asigura costurile deplasarii acestora la Eveniment si nici alte costuri.

VI. PRECIZARI CU PRIVIRE LA DESFASURAREA CONCURSULUI
Organizatorul va depune toate diligentele pentru a-i informa pe castigatori despre rezultatele concursului.
Se considera ca toti cei care participa la acest concurs si-au dat acordul expres pentru a-si pune datele personale la dispozitia Organizatorului avand in vedere ca participantii sunt cei care pun la dispozitie aceste date Organizatorului, prin intermediul adresei de email si a profilului lor de Facebook.

VII. ATRIBUIREA PREMIILOR DISTRIBUITE IN CADRUL CONCURSULUI
Pentru a intra in posesia premiilor, castigatorii trebuie sa faca dovada ca au implinit 18 ani pana la data participarii la concurs. Numai dupa indeplinirea acestei formalitati, castigatorii vor primi de la Organizator informatiile care le vor permite accesul la Eveniment.

VIII. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR
In caz de castig, participantii nu pot opta pentru preschimbarea premiului in bani sau in alte produse ori servicii.

X. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Organizatorul este operator de date personale, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 38320.

Avand in vedere prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale, Organizatorul isi asuma obligatia de a nu face disponibile in niciun fel datele personale ale castigatorilor in cazul in care acestia isi manifesta dezacordul expres in acest sens. Datele personale ale participantilor si ale castigatorilor vor putea fi folosite de catre Organizator numai in masura in care aceste persoane si-au exprimat in mod expres acordul lor in acest sens, in conformitate cu prevederile acestui Regulament.

Participantii la concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

Prin participarea la concurs, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru transmiterea de noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing.
Datele personale ale participantilor vor fi folosite de Organizator in stricta conformitate cu prezentul Regulament si cu prevederile Legii 677/2001.
Numele participantilor nu vor fi facute publice, cu exceptia numelor celor 40 castigatori.


XI. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere derivand din sau in legatura cu litigii de orice natura legate de informatiile cuprinse in formularele de participare in format electronic. De asemenea, Organizatorul nu va putea fi implicat in astfel de litigii.

XII. INTERDICTII DE PARTICIPARE
Se interzice in mod expres participarea la prezentul concurs a angajatilor si colaboratorilor Organizatorului (HBO ROMANIA SRL).


REGULAMENTUL OFICIAL

Acest REGULAMENT prezinta conditiile pe care participantii la concurs trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati eligibili. Inscrierea in acest concurs inseamna pentru participanti aderarea neconditionata si irevocabila la termenii acestuia.

Orice amendamente sau modificări ale prezentului Regulament vor fi anunţate participantilor prin intermediul site-ului www.hbo.ro sau pe pagina de Facebook HBO Romania.

Organizatorul îşi rezervă dreptul să descalifice şi/sau să elimine din concurs orice participant care a alterat, incalcat sau nu a respectat Regulamentul sau ale cărui acţiuni sunt considerate de către Organizator ca putând aduce prejudicii, imaginii / reputaţiei Organizatorului.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a extinde, amâna sau anula concursul şi de a actualiza prevederile Regulamentului fără o notificare în prealabil.

Toate înregistrările devin proprietatea Organizatorului. Înregistrarea la concurs reprezintă consimţământul ca numele şi adresele de email ale participantilor să fie folosite în scopuri promoţionale de catre Organizator.


Prezentul REGULAMENT este disponibil in mod gratuit pe pagina de web a Organizatorului.

Prin inscrierea la concurs, participantii isi vor insusi si vor accepta continutul paragrafului de mai jos care va echivala astfel cu o declaratie proprie in vederea participarii: „Participand la acest concurs sunt de acord ca datele mele personale sa intre in baza de date a HBO Romania si sa primesc materiale informative prin diverse mijloace de comunicare (posta, sms, mms, e-mail) din partea HBO Romania.” Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este Strada Buzesti, nr. 76-80, cladirea Premium Point, etaj 5, sector 1, Bucuresti.

29-11-2017

Dear visitor, this website uses cookies with the purpose of providing web services and functionalities which could not be provided without the use of cookies. By visiting and using this website you are giving your consent to have cookies downloaded to your browser.


You can learn more about cookies and change your cookie settings here.  Don't show it again