close
premieră
ultima difuzare

REGULAMENT OFICIAL

Actiune de promovare a serviciului HBO GO si LOTERIA PUBLICITARA “HBO GO”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL

Art. 1.1. Organizatorul campaniei de promovare a serviciului HBO GO si a loteriei publicitare HBO GO (denumita in cele ce urmeaza "Campania") este Societatea HBO Romania S.R.L., avand sediul social în Bucureşti, str. Buzesti nr. 76-80, etaj 5, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub numărul J40/2103/20.03.1997, CUI RO RO9337019, reprezentată legal de catre Dna. Madalina Popescu, in calitate de Director General, numita in continuare “Organizator”.
Art. 1.2. Organizatorul va desfasura actiunea de promovare impreuna cu partenerul Societatea Geometry Global SRL (“Partenerul”), entitate care va pune la dispozitie aplicatia de colectare date in cadrul evenimentului COMIC CON care se va desfasura in Bucuresti, in locatia Romexpo, in perioada 5-7 mai 2017 (“Evenimentul”).
Art. 1.3. Participantii sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament, denumit in continuare "Regulament".
Art. 1.4. Actiunea de promovare este o loterie publicitara si se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

SECTIUNEA 2. SITE-UL PE CARE SE VA DESFASURA ACTIUNEA DE PROMOVARE

Art. 2.1. Actiunea de promovare a serviciului HBO GO si loteria publicitara sunt organizate de Organizator prin intermediul aplicatiei “HBO GO” de colectare date dezvoltata de Partener.

SECTIUNEA 3. DURATA

Art. 3.1. Actiunea de promovare se va desfasura pe durata de desfasurare a Evenimentului.
Art. 3.2. Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti in prezenta unei comisii a Organizatorului.
Art. 3.3. Lista castigatorilor va fi afisata pe pagina de Facebook a Organizatorului si pe pagina de internet a Organizatorului (www.hbo.ro), nu mai tarziu de data de 11 mai 2017.

SECTIUNEA 4. PARTICIPARE

Art. 4.1. La loteria publicitara poate participa orice persoana fizica care indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) are cetatenie romana;
b) are domiciliul stabil in Romania, avand BI/CI valid, emis de autoritatile din Romania;
c) are varsta minima de 18 ani, impliniti la data inceperii actiunii de promovare adica 5 mai 2017;
d) acceseaza aplicatia HBO GO WORLD si se inscrie in actiunea de promovare comunicandu-si urmatoarele date personale: nume, prenume, adresa email, varsta, oras de domiciliu/ resedinta.
Art. 4.2. Prin exceptie de la prevederile de mai sus, nu pot participa la actiune angajatii Organizatorului, angajatii partenerilor Organizatorului, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/ sotia tuturor acestor persoane.
Art. 4.3. Se considera decazut din calitatea de participant persoana care prezinta Organizatorului documente si/sau date false sau asupra carora exista suspiciuni de fals/frauda.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL SI DESFASURAREA

Art. 5.1. In cadrul perioadei de desfasurare a actiunii de promovare participantii sunt invitati sa isi lase datele personale:

Pasul 1: acceseaza aplicatia pusa la dispozitie de catre Organizator; in locatia in care se va desfasura Evenimentul se vor afla 4 posturi de lucru (tablete) operate de reprezentantii Partenerului de pe care se va putea efectua inscrierea;
Pasul 2: completeaza campurile: Nume, Prenume, Email, Varsta, Oras de domiciliu/resedinta;
Pasul 3: se apasa butonul “Inscrie-te” dupa bifarea casutei “Am citit si sunt de acord cu Regulamentul actiunii de promovare”.
Pasul 4: intra automat in loteria publicitara pentru castigarea premiilor puse la dispozitie de Organizator, anume o tableta Samsung si respectiv 5 pachete cu obiecte personalizate HBO GO (1 pachet: baterie externa HBO GO, sticla HBO GO si pachet GOT – sticla vin si pocal)

Art. 5.2. Toti participantii la actiunea de promovare si inscrisi cu datele lor personale in baza de date a Organizatorului vor primi pe loc o insigna HBO, fara tragere la sorti. Atat insignele cat si premiile loteriei publicitare vor fi acordate fara nicio contraprestatie de natura financiara/oneroasa, nici directa, nici indirecta/disimulata din partea participantilor.
Art. 5.3. Participantii se pot inscrie o singura data in loteria publicitara si pot castiga doar un singur premiu dintre premiile puse in joc de Organizator.Tableta
Art. 5.4. Participantii nu pot opta pentru schimbarea premiilor in bani.
Art. 5.5. Castigatorii vor fi anuntati despre rezultatul loteriei publicitare pana la data de 11 mai 2017, pe pagina de Facebook HBO Romania si pe pagina de internet a Organizatorului (www.hbo.ro), pe baza datelor furnizate de participanti.

SECTIUNEA 6. PREMIILE LOTERIEI PUBLICITARE

In urma tragerii la sorti, Organizatorul va oferi 6 premii:

Premiul I : O tableta Samsung Galaxy Tab E T560 in valoare bruta de 749.90 Lei
Premiile II - VI : 5 pachete HBO. Un pachet HBO contine :
- baterie externa HBO GO, in valoare bruta de 114 Lei
- sticla HBO GO, in valoare bruta de 63 Lei
- pachet GOT – sticla vin si pocal, in valoare bruta de 178 Lei
Valoarea bruta totala a unui pachet HBO este: 355 lei

SECTIUNEA 7. PRECIZARI CU PRIVIRE LA DESFASURAREA CONCURSULUI

La actiunea de promovare a serviciului HBO GO vor putea participa toate persoanele fizice care indeplinesc conditiile prevazute in prezentul Regulament.

Castigatorii vor fi alesi prin tragere la sorti in prezenta unei comisii formata din reprezentanti ai Organizatorului.

Pentru cele 6 premii vor fi stabilite mai intai numele castigatorilor iar apoi succesiv vor fi stabilite inca 2 (doua) nume pentru fiecare premiu, apartinand castigatorilor de rezerva. Castigatorii de rezerva ii vor putea inlocui, in ordinea stabilirii lor, pe castigatorii initiali, in masura in care, indiferent de motiv, acestia nu vor putea fi indentificati.

Organizatorul va depune toate diligentele pentru a ii contacta pe castigatorii validati de comisie pentru a le aduce la cunostinta rezultatele tombolei. In masura in care Organizatorul, in urma demersurilor efectuate, nu a reusit contactarea castigatorilor, persoanele in cauza pot la randul lor contacta Organizatorul in termen de 3 zile lucratoare de la data anuntarii oficiale a castigatorilor pe site-ul Organizatorului sau pe pagina de Facebook a acestuia. Daca participanii declarati drept castigatori in cadrul tombolei nu contacteaza Organizatorul pana la sfarsitul orelor de program (ora 18:00) din ziua de 15 mai 2017, persoanele vor pierde toate drepturile care le revin in conformitate cu prezentul regulament si Organizatorul, la discretia sa, va trece la contactarea primului castigator de rezerva, urmand sa aplice aceleasi principii privind contactarea si in cazul castigatorilor de rezerva.
Se considera ca toti cei care participa la acest concurs si-au dat acordul pentru procesarea datelor lor personale de catre Organizator, conform prevederilor de la SECTIUNEA 10 de mai jos.

SECTIUNEA 8. ATRIBUIREA PREMIILOR DISTRIBUITE IN CADRUL LOTERIEI PUBLICITARE
Atribuirea Premiilor
Castigatorii se vor putea prezenta la sediul Organizatorului (Bucuresti, Strada Buzesti nr. 76-80, Cladirea Premium Point, etaj 5, sector 1 – Societatea HBO ROMANIA SRL) in vederea stabilirii detaliilor legate de atribuirea/inmanarea premiilor.

In cazul in care, desi contactati si identificati de catre Organizator, participantii declarati castigatori nu se prezinta pana la data de 16 mai 2017 la sediul Organizatorului (daca acestia sunt domiciliati in Bucuresti) sau nu trimit copia actului de identitate prin e-mail, fax sau posta (daca acestia sunt domiciliati in alte localitati decat Bucuresti) in vederea revendicarii premiilor si a verificarii identitatii lor, acestia pierd calitatea de castigator si nici nu mai pot revendica premiul castigat, urmand ca locurile lor sa fie luate de catre primul castigator de rezerva al premiului respectiv, conform procedurii mentionate anterior.

In cazul in care castigatorii premiilor sunt domiciliati in Bucuresti, formalitatile de acordare a premiilor se vor face numai in prezenta persoanelor desemnate drept castigatoare si vor avea loc la sediul Organizatorului din Bucuresti, Strada Buzesti nr. 76-80, Cladirea Premium Point, etaj 5, sector 1. Castigatorii sunt obligati sa prezinte actul de identitate valabil, in original, pentru a se stabili ca au implinit varsta de 18 ani pana la data de 5 mai 2017.

In cazul in care castigatorii premiilor domiciliaza in alta localitate decat Bucuresti, acestia vor trimite la sediul Organizatorului copia actului de identitate (scanat prin e-mail, fax sau prin posta) pentru a putea fi verificata data nasterii pana la data de 16 mai 2017.

Daca participantii desemnati castigatori ai premiilor Concursului nu au implinit varsta de 18 ani pana la data de 5 mai 2017, acestia vor fi automat descalificati.

Orice neconcordanta aparuta intre datele lasate de participanti si datele din actele de identitate atrage automat descalificarea participantului respectiv.

SECTIUNEA 9. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

In caz de castig, participantii nu pot opta pentru preschimbarea premiului in bani sau in alte produse ori servicii.

SECTIUNEA 10. OBLIGATII FISCALE

Corespunzator valorii brute finale a premiilor, Organizatorul va calcula, va retine la sursa si va vira catre bugetul statului impozitul pe veniturile din premii.

SECTIUNEA 11. DATELE PERSONALE

Organizatorul se obliga sa foloseasca datele personale colectate in timpul actiunii de promovare in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Participantul la actiunea de promovare a serviciului HBO GO, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

Prin participarea la actiunea de promovare participantul este de acord ca datele sale personale sa intre in baza de date a Organizatorului, prin intermediul platformei puse la dispozitie de Partener, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru transmiterea de noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing.

Transferul datelor personale (Nume, Prenume, Email, Varsta, Oras) se face prin accesarea aplicatiei “HBO GO World”.

Datele personale ale participantilor vor fi folosite de Organizator in stricta conformitate cu politica de confidentialitate si cu termenii si conditiile mentionate pe site-ul www.hbo.ro precum si cu prezentul Regulament, in special pentru inscrierea ca abonati la newsletter-ul HBO/HBO GO.

Datele personale ale participantilor NU vor fi folosite de Partener, acesta urmand sa le transmita in totalitate catre Organizator.

SECTIUNEA 12. LITIGII

Orice reclamatie/sesizare care are legatura cu actiunea de promovare se va face in scris, urmand ca Organizatorul sa raspunda in termen de 3 (trei) zile de la data primirii reclamatiei/sesizarii.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la actiune se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar acestea vor fi inaintate spre solutionare instantelor judecatoresti competente de pe raza Mun. Bucuresti.

Regulamentul Oficial poate fi consultat gratuit incepand cu data de 4 mai 2017 accesand site-ul www.hbo.ro, fiind de asemenea disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, la sediul Organizatorului din Strada Buzesti nr. 76-80, etaj 5, sector 1, Bucuresti, precum si pe durata de desfasurare a Evenimentului, la standul HBO GO World.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prevederile prezentului Regulament, urmand ca modificarile sa intre in vigoare la data publicarii pe site-urile www.hbo.ro sau la o data ulterioara publicarii modificarilor, data ce va fi prevazuta in mod expres.

Participarea la aceasta actiune de promovare implica acceptarea tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial, participantii fiind obligati sa respecte si sa se conformeze termenilor si conditiilor acestuia.

ACTIUNEA DE PROMOVARE A SERVICIULUI HBO GO CARE SA VA DESFASURA CONFORM PREVEDERILOR ACESTUI REGULAMENT NU CONSTITUIE UN JOC DE NOROC, NU CUPRINDE SI NICI NU FACE REFERIRI LA MIZE SI CONTRAPRESTATII DE NATURA FINANCIARA, NICI DIRECTE NICI INDIRECTE/DISIMULATE, CA ATARE NU SE SUPUNE REGULILOR SPECIFICE APLICABILE IN MATERIA JOCURILOR DE NOROC.

04-05-2017

Dear visitor, this website uses cookies with the purpose of providing web services and functionalities which could not be provided without the use of cookies. By visiting and using this website you are giving your consent to have cookies downloaded to your browser.


You can learn more about cookies and change your cookie settings here.  Don't show it again